Яг өмнө минь хэвтэж байгаа зүйлийг олж харах л надад хамгаас хэцүү байдаг. Хөдөлмөрт шунан дурлахгүйгээр авъяас билэгтэн, суут ухаантны аль аль нь ч гарахгүй. (Д.И.Менделеев) Ажиллах л хэрэгтэй! Ажил хөдөлмөр гэдгийг мэдэхгүй учраас л бид амьдралыг хар бараанаар харж уйтгарлан суудаг. (А.П.Чехов)

2012/07/08

Бидний багш ДОКТОР, ДЭД ПРОФ.Д.Монхообор намтар
Д.Монхообор 1948 онд Говь-Алтай аймгийн Дарив сумын нутагт төрсөн. 1971 онд МУИС-ийг төгсөж химич, химийн багш мэргэжил эзэмшжээ. 1983-1986 онд ОХУ-д аспирантурт суралцаж Алканкарбон хүчлийн зарим төрлийн цахиурорганик уламжлалын синтез, химийн хувирал сэдвээр докторын зэрэг хамгаалсан.

            Д.Монхообор 1971-1977 онд Улаанбаатарын Авто засварын заводод инженер-технологчоор, 1977 оноос ШУА-ийн Химийн хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний дэд, ахлах, тэргүүлэх ажилтан, секторын эрхлэгч, төслийн удирдагчаар ажиллаж байгаад 1998-1999 оны хичээлийн жилээс МУИС-ийн Химийн факультетэд дэд профессор, 2000-2001 оноос профессор, 2002-2003 оны хичээлийн жилээс тэргүүлэх профессорын зэрэглэлээр ажиллаж байна. 2000-2004 онд Химийн факультетийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, 2005 оны 2-р сараас тус факультетийн Сургалтын албаны эрхлэгчээр ажиллаж байна.
            Д.Монхообор ШУА болон МУИС-д ажиллах хугацаандаа ном, сурах бичиг, гарын авлага 8, эмхэтгэж редакторласан ном, бүтээл 8, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 50 гаруй, дотоод гадаадын эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэл 20 гаруй зэрэг бүтээлийг туурвижээ. Мөн 3 дэд доктор, 10 магистр, 30  бакалаврын ажлыг удирдан хамгаалуулснаас гадна шинэ бүтээл, патент 7, стандарт, технологийн заавар 11-ийг боловсруулж батлуулан боломжтой заримыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн байна.
     ШУА-д хоёр удаа (1993-1995, 1996-1998) органик синтезийн төсөл удирдан хэрэгжүүлсэн ба МУИС-д багшлах хугацаандаа Нефтийн өндөр молекулт  нүүрсустөрөгч-биомаркерийн органик ба геохимийн судалгаа (2002-2004), АСТ-ийн 2 удаагийн төслийн гүйцэтгэгчээр, Гадаргуугийн идэвхт нэгдлийн синтез төслийн удирдагчаар ажиллаж байна. Мөн энэ оноос ШУТС-гийн санхүүжилтээр Монголын нефтийн гетероатомт нэгдлийн химийн судалгаа, 2007-2009 суурь судалгааны сэдэвт ажлыг эхлэн гүйцэтгэж байна.
            Дээр дурьдсан  бүтээлийн 80 гаруй хувийг (зохиосон, редакторласан ном, сурах бичиг, гарын авлага 15, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 35, илтгэл 16, удирдаж хамгаалуулсан доктор 3, магистр 10, монгол, оросын шинэ бүтээлийн патент 5) дэд докторын зэрэг хамгаалснаас хойш гүйцэтгэжээ

Далантай овогтой Монхообор Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Мэргэжил: Химич,химийн багш Диссертацийн ажлууд Бүтээлүүдийн жагсаалт А Ном, сурах бичиг, гарын авлага. 1. Д.Монхообор Синтез и превращение новых типов кремнийорганических производных алканкарбоновых кислот. Канд. дифс., 1986, Иркутск, 153 с. 2. Д.Монхообор, Ж.Дугаржав. Органик хими-10, [ЕБС-ийн сурах бичиг, УБ, 1998, 25х.х. 3. Д.Монхообор, Н.Цэвэгсүрэн г.м. Органик химийн практикум, УБ, 2000, 20,7х.х. 4. Д.Монхообор, Н.Оюунцэцэг г.м. Органик химийн1000 тест, УБ, 2000,18 х.х. 5. Д.Монхообор, Д.Дорж, С.Даваасүрэн г.м. Химийн тест, бодлого, дасгал, Элсэгчдэд зориулсан гарын авлага, I хэвлэл, 2001, 9х.х, II хэвлэл, 2002, 10 х.х, III хэвлэл, 2004. 6.Д.Монхообор. Нефтийн хими, Их сургуулийн сурах бичиг, УБ, 2003,19,5 х.х. 7. Д.Монхообор. Нефть ба нефтийн бүтээгдэхүүний шинжилгээний арга, Сурах бичиг, УБ, 2003, 14 х.х. Б. Удирдаж хэрэгжүүлсэн э/ш-ний төсөл, сэдэвт ажил 1. Д.Монхообор, М.Туяа, ГДолмаа, Д.Дэнсмаа, Н.Нямдулам, Г. Даваасамбуу г.м. "Органик синтез, квант хими" төслийн эрдэм цшнжилгээний ажлын тайлан. 1993-1995, ШУА-ийн Хими, хими-технологийн хүрээлэн, УБ, 1995 2. Д.Монхообор, М.Туяа, Г.Долмаа, Д.Дэнсмаа, Э.Алгирмаа г.м. "Органик синтез" төслийн эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан. 1996-1998. ШУА-ийн Хими, хими-технологийн хүрээлэн, УБ, 1998. 3. Д.Монхообор, М.Туяа, Г.Оюунбилэг, А.Сайнбаяр, Г.Отгондэмбэрэл. "Монголын нефтийн өндөр молекулт нүүрсустөрөгчид-биомаркерийн органик ба геохимийн судалгаа" сэдэвт эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан. 2002-2004, МУИС-ийн Химийн факультет, УБ, 2004. 4. Д.Монхообор, А.Сайнбаяр, Б.Ширчин, Н.Туяа, М.Туяа, Ц.Төгсөө, Б.Өлзий, Б.Гантөмөр. Тадаргуугийн идэвхт органик нэгдлийн синтез" эрдэм шинжилгээний төслийн тайлан, 2005-2006, МУСийн Азийн Судалгааны Төв, УБ.2006. 5. Д.Монхообор, Б.Энхсаруул, ГБатчимэг, Ц.Төгсөө, Б.Гантөмөр, Ч.Отгонбаяр, Д.Жавзансүрэн. "Монголын нефтийн гетероатомт нэгдлийн химийн судалгаа. 2007-2009. МУИС, Химийн факультетзд одоо үргэлжилж байгаа сэдэвт ажил. В. Удирдаж хамгаалуулсан доктор (Ph.D)-н диссертаци, магистрын ажпууд, 1. А.Сайнбаяр (Ph.D). Монголын нефтийн хөнгөн фракциудын нүүрсустөрөгчдийн судалгаа, УБ, 2006.01.13. (Д-р Н.Цэвэгсүрэнгийн ). 2. М.Туяа (Ph.D). Зарим алканкарбон хүчлийн шинэ төрлийн цахиурорганик эфир ба амидын синтез, шинж чанарын судалгаа, УБ, 1996. (Д-р Б.Ширчингийн хамт). . 3. П.Адъяасүрэн (Ph.D). Арилгетероалкан, алканкарбон зарим хүчлийн цахиурорганик ба органиламмонийн уламжлалын синтез, стереоэлекгроны бүтэц, УБ, 1994, (Д-р Б.Щирчингийн хамт), 4. Б.Хулан (M.Sc). Тамсагбулагийн нефть, түүний дизель фракцийн физик химийн шинж, нүүрсустөрөгчдийн бүрэлдэхүүний судалгаа, УБ, 2000. 5. Г.Оюунбилэг (M.Sc). Нефтийн хөнгөн фракцийн нүүрсустөрөгчдийн бүлгийн бүрэлдэхүүнийг дисперсиметрийн аргаар судлах нь. УБ. 2003. 6. Я.Баярмаа (M.Sc). Гоо сайхны эмульсэн бүтээгдэхүүний физик химийн үзүүлэлтэд эмульгатор тогтворжуулатчийц нөлөө. УБ. 2003. 7. Н.Туяа (M.Sc). Тамсагбулаг, Зүүнбаянгййн ордын нефтийн дунд фракцийн нүүрсустөрөгчдийн бүтэц бүлгийн бүрэлдэхүүний судалгаа. УБ, 2004 8. Г. Отгондэмбэрэл (M.Sc). Тамсагбулагийн нефтийн фракцийн бүрэлдэхүүн, ароматик нүүрсустөрөгчдийн судалгаа. УБ, 2005. 9. Б.Өлзий (M.Sc). Шинэ төрлийн гадаргуугийн идэвхт органик нэгдлийн синтез. УБ.2006. 10.Ш.Нансалмаа (M.Sc). Тамсагбулагийн ордын нефтийн дизель фракцийн нүүрсустөрөгчдийн бүтэц бүлгийн бүрэлдэхүүний судалгаа. УБ, 2006 11.Ч.Уранчимэг (M.Sc). Монголд хэрэглэгдэж байгаа онгоцны түлшний физик химийн судалгаа, УБ, 2006. 12.Ж.Нармандах (M.Sc). Барий агуулсан түрхлэг тосны(синтез, хими трибологийн бүтэц судалгаа. УБ, 2006. 13. Б.Гантөмөр (M.Sc). Ажилласан тосыг дахин сэргээх (регенерацилах), судалгаа. УБ, 2007 14. Ч. Отгонбаяр (M:Sc). Импортын авто бензиний чанарын шинжилгээний үзүүлэлтүүд ба ASTM стандарт, УБ, 2007. 15. Д. Жавзансүрэн (M.Sc). Резиний пиролизын давирхайн судалгаа. УБ, 2007. 16. И.Туяажаргал (M.Sc). Малын зарим эмийн чанарыг стандартчилах асуудалд. УБ., 2008. Г. Шинэ бүтээлийн патент, зохиогчийн гэрчилгээ. 1. Д.Монхообор, М.Туяа, Н.Туяа, Б.Ширчин, Б.Өлзии. Дээд тосны хүчлийн алканоламины давс. Шинэ бүтээлийн патент, №2777, УБ, 2006. 2. Д.Монхообор, М.Туяа, Б.Ширчин, Б.Өлзий, Н.Туяа. Тосны хүчлийн алканоламид. Шинэ бүтээлийн патент, №2778, УБ, 2006 3. Д.Монхообор, М.Туяа, Б.Ширчин г.м. Ноос эмульсжүүлэгч гаргах арга, Шинэ бүтээлийн патент, №766, УБ. 1992, 4. Д.Монхообор, Б.Ширчин, М.Туяа г.м. Арьс шир тослогч гаргах арга, Шинэ бүтээлийн патент, №767. УБ, 1992, 5. Д.Монхообор, М.Г.Воронков, Б.Ширчин г.м. Биоидэвхжүүлэгч "Химиник-1" (п-Хлорфеноксицууны хүчлийн никель), Шинэ бүтээлийн зохиогчийн гэрчилгээ, № 172. УБ, 1980, 6. Д.Монхообор, Д.Авджал, М.Г.Воронков г.м. Биоидэвхжүүлэгч “Химиник-2” (2,4-дихлорфеноксицуугийн хүчлийн никель). Шинэ бүтээлийн зохиогчийн гэрчилгээ, № 173, УБ, 1980, Д. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 1. Д.Монхообор, Б.Сүхбаатар, П.Эрдэнэсайхан. Нефтийн хөнгөн ба дунд фракцмйн меркаптаны хүхрийг потенциометрийн титрийн аргаар судлах нь. -Химийн нийгэмлэгийн бүтээл, №2, 2007, х. 122-130. 2. Д.Монхообор, М.Туяа, Б.Өлзий. Шинэ төрлийн гадаргуугийн идэвхт нэгдлийн синтез. ШУТИС, Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл, № 3/83, х.110-118, УБ, 2006. 3.A.Sainbayar, D.Monkhoobor e.a. Comparison of individual hydrocarbon's composition of gasoline fraction between Tamsa'gbulag and Zuunbayan oils, Mongolia. -Transactions on the Chemistry and Chemical Technology, NUM, 2005.№ 5, pp.114-123. 4. A.Sainbayar, D.Monkhoobor, E.Nordov. Application of UV, 1H, 13C-NMR spectroscopy and GC-MS spectroscopy on study |of hydrocarbon's structure of Zuunbayan arid Tamsagbulag oil fractions, Mongolia. - Transactions on the Chemistry and Chemical Technology, NUM, 2005. № 5, pp. 124-140. 5. D.Monkhoobor, A.Sainbayar, N.Tuya e.a. Geochemical study on Zuunbayan and Tamsagbulag oils, Mongolia. - Transactions on the Chemistry and Chemical Technology, NUM, 2005. № 5, pp. 141-1:55. 6. A.Sainbayar, E.Nordov, D.Mpnkhoobor e.a. Comparison of hydrocarbon's composition of main oil fraction between Tamsagbulag and Zuunbayan oils, Mongolia. - Transactions on the Chemistry and Chemical Technology, NUM, 2005. №5, pp. 156-168. 7. D.Monkhoobor, B.Shirchin, E.Nordov, e.a. Study on main physical and chemical characteristics of East Mongolian petroleum. - "Journal of Indutrial and Engineering Chemistry" Korea Vol. 14. №4. June 2p03.pp.423-425. 8. D.Monkhoobor, M.Tuya, E.Nordov, G.Oyunbileg, A.Sainbayar. Comparison of composition of hydrocarbon's group of gasoline fraction between two Tamsagbulag oils. -МУИС. ЭШ-ний бүтээл, Хими, 2003, №4(218), x. 170-175 9. D.Monkhoobor, M.Tuya e.a. Study of the structural and group composition of hydrocarbon's from the oil fractions of Tamsagbulag deposit. - MAS, ICCT, Annual scientific reports, UB, 2002, p.95-98. 10.Д.Монхообор, ДДэмбэрэлнямба, Д.Наранчимэг. Монгол орны цеолитод хийсэн спектроскопийн судалгаа. -МУИС, ЭШ-ний бичиг, Хими, №3 (175), УБ, 2001, х.154-158 11. Д.Монхообор, М.Туяа, А.К.Головко и др. Физико-химические хаарктеристики нефтей месторождений Тамсагбулаг и Дзунбаяй. -МУИС, ЭШ-ний бичиг, Хими, №3 (175), УБ, 2001, х.107-116. 12. N.Tsevegsuren, D.Monkhoobor, D.Dorj. Study on fSioactive compounds of Natural and Synthetic origins. -The Second simpdsium on Research collaboration between Mongolia and Korea. -MUST, UB, 2005. 13. Д.Монхообор, Б.Ширчин, М.Г.Воронков. Зарим циторцахиурорганик нэгдлийн синтез, молекул бүтцийн онцлог. - МУИС, ШМХТТ, ЭШ-ний бичиг. №177(4), 2001, УБ.х.81-88. 14.Д.Монхообор, М.Туяа, А.К.Головко г.м. Тамсагбулаг, Зүүнбаянгийн ордуудын нефтийн физик химийн шинж чанар. -ШУА-ийн мэдээ, 2001, №1 х.75-82. 15. В.П.Барышок, Д.Монхообор, М.Г.Воронков и др Необычное направление реакции (2-циан-этил)хлорсиланов с этанолом. -Журн. общ. хим., 2000, т.70, в.9, с. 1580-1590. : 16. Д.Дэнсмаа, Д.Монхообор г.м. Органик нэгдэл дэх азотыг Дюма-Преглийн аргаар тодорхойлох шинэ хувилбар. -МУИС-ий ЭШ-ний бичиг. Хими, №1, УБ, 1999,х.84-89 17. D.Densmaa, B.Shirchin, D.Monkhoobor e.a. A new modified method of Duma-Pregle for the determination of nitrogen contains in organic compounds. - Reports of the ICCT of the MAS, UB, 1998, pp. 49-53. 18. Ц.Алтайцэцэг, Д.Монхообор г.м. Зүүнбаянгийн нефтийн боловсруулалтын төсөл зохиох урьдчилсан үнэлгээ. -Монгол орны нефтийн салбарын "тулгамдсан асуудлууд. УБ. 1997. 1/3. Ү 94-9 19. Ц.Алтанцэцэг, Д.Монхообор г.м. Зүүнбаянгийн ордын зарим цооногийн нефтийн физик хигиийн үзүүлэлт. -Монгол орнынефтийн салбарын тулгамдсан асуудлууд, УБ, 1996,1/2, х.38-39. 20. D.Monkhoobor, M.Tuya, B.Shirchiri. IR fepectra of N-(3-triorganylsilylpropyl) amides of aroxyacetic and aromatic acidis. -Reports of the Chemistry Institute, UB, 1995, p.23-27. 21. В.П.Барышок, Д.Монхообор, Г.А.Гаврилова и др. (Этоксикарбонилалкил) трифторсиланы. -Металлорганическая химия, 1992, т.5, №6, с.1306. 22. П.Адъяасүрэн, Б.Ширчин, Д.Монхообор. Ариламиноцууны хүчлийн цахиурорганик эфирүүд, орон зайн байгууламж. -ШУА-ийн мэдээ, 1994, №3, х.10-14. 23. М.Г.Воронков.Д.Монхообор, Б.Ширчин. N-(3-триэтоксисилилпропил)амиды ароматических, ароксиуксусных и фенилуксусной кислот - потенциальные инсекторепелленты и пестициды. -Журн. общ. химии, 1990, т.60, 6.5, с.1099-1103. . 24. М.ГВоронков.Д.Монхообор, Б.Ширчин, М.Туяа г.м. Биологийн идэвхт зарим хүчлийн цахиурорганик уламжлалын синтез, судалгаа. - "Органик бодисын судлал II" ном. УБ, 1998, х.148-154. 25. М.Г.Воронков.Д.Монхообор, Б.Ширчин, Г.Долмаа г.м. Ароксиалканкарбон хүчлийн ба фенилцууны хүчлийн,триорганилсилилметилийн болон триалкилсилилийн эфирийн синтез судалгаа. -"Органик бодисын судлал II" ном. УБ, 1998, х.139-147. 26. Б.Ширчин, Д.Монхообор, М.Туяа г.м. Ароилын ба ароксицууны хүчлийн силатранилпропиламидын нийлэгжилт, судалгаа. -ШУА, Химийн хүрээлэнгийн бүтээл, 1988, №27. 27. Д.Монхообор, В.П.Барышок г.м. Синтезийн фитргормоны уламжлалын судалгаа. Мэдээлэл XX. Барбитурын хүчлийн цахиурорганик зарим уламжлал. -ШУА, ХХ-ийн бүтээл, 1988, №27. 28.М.Г.Воронков.Д.Монхообор, Б.Ширчин г.м. Ароилын, арокси ба фенилцууны хүчлийн цахиурорганик уламжлалууд. ШУА, ХХ-ийн бүтээл, 1988, №27. 29. Д.Монхообор, В.П.Барышок Б.Ширчин, М.Г.Воройков. Синтезийн Фитогоромоны уламжлалын судалгаа. Мэдээлэл XVIII. (Этоксикарбонилалкил) силатранууд ба тэдгээрийн уламжлалууд. -ШУА, ХХ-ийн бүтээл, 1987, №26. 30. Д.Монхообор, В.П.Барышок Б.Ширчин, М.Г.Воронков. Синтезийн Фитогоромоны уламжлалын судалгаа. МэдээлэлХУИ. (Этоксикарбо- нилалкил)трифторсиланууд ба молекул дотоодын харилцан үйлчлэл. -ШУА, ХХ-ийн бүтээл, 1987, №26. ; Е Эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл 1. D.Monkhoobor, A.Sainbayar, M.Tuya e.a. Geochemical study on Tamsagbulag and Zuunbayan oils, Mongolia. - 40th IUPAC Congress, Innovation in Chemisry, Abstracts. August 14-19,2005, Beijing, China. p.1091.s 2. G.Oyunbileg, D.Monkhoobor, Young Key Shim e.a., Methylpyropheophorbide-A with heterocycles at 3-posimion, their synthesis and characterization. -Proceedings of Second Int'l Symposium in Chemistry, UB, Mongolia, 2006, pp.22-25. 3. G.Oyunbileg, D.Monkhoobor, Young Key Shim e.a., |Synthesis of Gadolinum (III) Complexes of Methylpyropheophorbide-A Derivatives.! -Proceedings of Second Inf Symposium in Chemistry, UB, Mongolia, 2006, pp.111-?114. 4. J.Sainbayar, D.Monkhoobor, G.Sukhdorj Study of some Microelements in Tamsagbulag's Oil by ICP-method. -Proceedings of Second Int'l Symposium in Chemistry, UB, Mongolia, 2006, pp. 120-123. 5. E.Enkhtsetseg, B.Byambagar, D.Monkhoobor, ATuvshinjargal. Study on n-Alkanes of Tamsagbulag Oil by the GC-method. -Proceedings-of Second Infl Symposium in Chemistry, UB, Mongolia, 2006, pp. 133-136. 6. D.Mohkhoobor, Young Key Shim, G.Oyunbileg, Eun Kypng Kim. Synthesis of Enedyne derivatives of Methylpyropheophorbide A. - Проф. А.Авирмэдийн ойд зориулсан э/ш-ний бага хурал, Илтгэлүүд, 2005, x.3t-40. . ' 7. Д.Монхообор, Н.Туяа, Г.Оюунбилэг. Зарим ордын йефтийн дунд фракцийн НУ-дийн бүтэц, бүлгийн судалгаа. -Байгалийн органик нэгдлийн судлал", Акад. Б.Дашжамцын мэндэлсний 90 насны ойд зориулсан э/ш-ний бага хурал, Илтгэлийн эмхэтгэл, 2004, х. 107-112. 8. D.Monkhoobor, M.Tuya, E.Nordov, G.Oyunbileg and A.Sainbayar. A study on composition of Hydrocarbon's group of Gasoline fraction of Tamsagbulag oil by the Dispersiometric method. -The Second International Conference on Chemical Investigion and Utilization of Natural Resources. 2003, Mongolia, Abst. p.47. 9. Д.Монхообор, Ж.Бүдсүрэн. Зориудаар үйлдвэрлэж буй удаан задардаг органик бохирдуулагчид. - "Монгол улсад УЗОБ-ын тухай Стокгольмын конвенцийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх" төслийн семинар Илтгэлийн эмхэтгэл, 2003, х.46-48 10. Д.Монхообор, Б.Нарандэлгэр, СДаваасүрэн, Д.Бамбар. Нефтийн микроорганизиуудын шинж чанар нефтийн фракцид тэдгээрийн нөлөө." Монгол улсын тогтвортой хөгжил ба химийн шинжлэх ухаан" ОУЭШ-ний бага хурал илтгэлүүдийн эмхэтгэл. УБ, 2002, х. 104-107. 11. Д.Монхообор, М.Туяа, Б.Эрдэнэцацрал г.м. Нефтийн хатуу парафины нүүрсустөрөгчдийг исэлдүүлэх судалгаа. -и Монгол улсын тогтвортой хөгжил ба химийн шинжлэх ухаан" ОУЭШ-ний бага хурал илтгэлүүдийн эмхэтгэл. УБ, 2002.Х.193-195. 12. Д.Монхообор, М.Туяа, Л.Алтангэрэл г.м. " Тосон-Уул XIX" талбайн зарим цооногуудын нефтийн физик химийн шинж фракцын бүрэлдэхүүний харьцуулсан судалгаа. -" Монгол улсын тогтвортой хөгжил ба химийн шинжлэх ухаан" ОУЭШ-ний бага хурал илтгэлүүдийн эмхэттэл. УБ, 2002, х.33-36. 13.Д.Монхообор, М.Туяа, Д.Мигэддорж, Э.Алгирмаа. Зүүнбаянгийн нефтийн фракцуудын нүүрсустөрөгчдийн бүрэлдэхүүн. 4-Хими, хими технологийн хүрээлэнгийн ЭШ-ний бага хурал. 1998. 14.Д.Монхообор, Г.Оюунбилэг и др. Исследование группового УВ-состава прямогонной бензиновой фракции нефти месторождения Тамсагбулаг (Монголия). -"Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных регионов" Ховд, 2003, Тез.докл. с.24-243. 15. Ц.Алтанцэцэг, Д.Монхообор, Б.Ширчин, Зүүнбаянгийн нефтийн боловсруулалтын төсөл зохиолтын урьдчилсан үнэлгээ. -Хэрлэнгийн Олон улсын геологийн экспедици. Олон улсын ЭШ-ний XI бага хурал, 1997, т.11, УБ, х.94-96. 16. D.Monkhoobor, M.G.Voronkov, V.P.Baryshok. Chemical Conversions of (ethoxycarbonylalkyl) trialkoxysilanes . 1st International conference on Heteroatomic Chemistry" Abstr. of Papers. Kobe. Japan, 1987, p. 177. 17. D.Monkhoobor, M.G.Voronkov, V.P.Baryshok. (Ethoxycarbonyl) alkyltrialkoxy- and trifluorosilanes. " XV Int'l collokvium of the Metallorg. Chem. " DDR, Badshtuar, 1986, p.128. Ж. Боловсруулж батлуулсан технологийн заавар, улсын стандарт 1. Б.Ширчин, Д.Монхообор г.м. "Химник-Г бэлдмэлийг үйлдвэрлэх, хэрэглэх технологийн заавар. 1981. 2. Д.Монхообор г.м. "Химник-2" бэлдмэлийг faprax, хүнсний ногооны үйлдвэрлэлд ашиглах технологийн заавар. УБ., 1981. 3. Д.Монхообор г.м. "Арьс шир тослогч" үйлдвэрлэх технологийн заавар. УБ. 1989. 4. Д.Монхообор г.м. "Арьс шир тослогч" үйлдвэрлэх технологийн заавар. УБ. 1989. 5. Д.Монхообор г.м. "Дээд тосны хүчлийн алканоламины давс" үйлдвэрлэх технологийн заавар. УБ. 1998. 6. Д.Монхообор г.м. Тарваганы сульфожуулсан тос. Шинжилгээний арга. УСТ 4185-93. 7. Д.Монхообор г.м. Тарваганы сульфожуулсан тос. Техникийн ерөнхий шаардлага. УСТ 4184-93. 8. Д.Монхообор г.м. Дээд тосны хүчлийн алканоламины давс. Ерөнхий техникийн шаардлага. MNS 4613-98. 9. Д.Монхообор. Гадаргуугийн идэвхт бодис. Нийт идзвхтэй бодисын агуулгыг тодорхойлох шинжилгээний арга. MNS (ISO) 4620-98. 10. Д.Монхообор. Анионт гадаргуугийн идэвхт бодис. Усанд уусах чанарыг тодорхойлох шинжилгээний арга. MNS (ISO) 4619-98. 11. Д.Монхообор. Гадаргуугийн идэвхтбодис. Нягтыг тодорхойлох шинжилгээний apra.MNS (ISO) 3311-99.

2 comments:

  1. bagsh mine shvv dee

    ReplyDelete
  2. Сайн байна уу Ионжоогүй гадаргуугийн идэвхт бодисын хими технологийн талаар мэдээлэл хаанаас ямар номноос мэдээлэл авч болохуу Туслаач

    ReplyDelete

Сэтгэгдлээ энд үлдээн үү!!! Таны бичсэн сэтгэгдлийг хянаж үзээд хэвлэнэ.