Сайн байна уу? Манай блогын гишүүн болж нийтлэл бичих эрхтэй админ болохыг хүсвэл холбоо барина уу!! 99524172. Таныг дуртайяа хүлээн авах болно.
Органик хими, нүүрсний хими, нефтийн химийн ном авахыг хүсвэл 99136635 дугаараар холбоо барина уу

2010/12/24

Аналитик физик химийн лекцүүд тавигдлаа

Аналитик химийн лекц


Тооны анализ 
Хүчил суурийн титрлэлт
Титрлэлтийн муруй 
Ажлын уусмалын эзлэхүүнээс рН-ын хамаарсан хамаарлын муруй буюу урвалын явц дахь сигналын өөрчлөлтийг харуулсан зураглалыг титрлэлтийн муруй гэнэ.
Ихэнх тохиолдолд ажлын уусмал нь бүрэн диссоциацилагддаг хүчил юмуу суурь байдаг.
Титрлэлтийн муруй нь урвалын дуусах цэгийг тодорхойлох болон сул хүчил, суурийн диссоциацийн тогтмолыг олоход чухал ач холбогдолтой. 
 Хүчил шүлтийн титрлэлтийн муруй. Хэрэглэгдэх индикаторууд, индикаторын өнгө шилжих муж, титрлэлтийн илтгэгч
  •  Хүчтэй хүчлийг хүчтэй сууриар титрлэх
Тунадасжих урвалын титрлэлт
муу уусах чанартай нэгдэл үүсгэдэг урвалд үндэслэсэн тунадасжуулах титрлэлт нь анализын хуучны аргуудын нэг юм. Ихэнх тунадасны үүсэх хугацаа бага тул тохирох тунадасжуулагч бодис бэлэн байх нь хүндрэлтэй юм. Хамгийн өргөн хэрэглэгддэг урвалж бол мөнгөний нитратын уусмал юм.

Физик химийн лекц