Яг өмнө минь хэвтэж байгаа зүйлийг олж харах л надад хамгаас хэцүү байдаг. Хөдөлмөрт шунан дурлахгүйгээр авъяас билэгтэн, суут ухаантны аль аль нь ч гарахгүй. (Д.И.Менделеев) Ажиллах л хэрэгтэй! Ажил хөдөлмөр гэдгийг мэдэхгүй учраас л бид амьдралыг хар бараанаар харж уйтгарлан суудаг. (А.П.Чехов)

2010/12/06

Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хятадын компаиудтай танилцая "Petro Matad Limited "

Petro Matad нь монголын ирээдүйн хөгжил ба үйлдвэрлэл, нефтийн хайгуулд зориулагдсан бүлгийн эх компани байна.
Группын гол хөрөнгө хятадын хилд ойрхон, монгол улсын өмнөд зүүн хэсгийн 14.250km2 -н мужтай газрын тосны хэсэг, Matad XX хэсэг  дээр бүтээгдэхүүн хуваах гэрээтэй ажилладаг. Саяхан компани төв монголд ойролцоогоор 71.000kmквадрат Богд-IV хэсэг  ба Онги V  гэсэн 2 хэсэгт  бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд гарын үсэг зурсан.

Petro Matad Limited's -н хувьцааг 2008 оны 5 сарын 1 нд Лoндонгын хөрөнгийн бирж , Америкт худалдаанд гаргаж эхэлсэн. Компанийн хамгийн том хувь нийлүүлэгч Petrovis LLC ,  энэ нь монголдоо хамгийн том импортлогч ба монголд газрын тосны бүтээгдэхүүнүүдийн гэрээт борлуулагч юм.
2006 хойш  Петро-Матад нь XX -талбайд их судалгааг хийсэн. Энэнд 2D ба 3D чичирхийллийн байр зүйн зураглалын судалгааг бүрэн хийж дууссан. 
Одоогоор Богд-IV  ба Онги V  гэсэн 2 хэсэгт хайгуул судалгааг хийж эхлээд байна. Геофизикийн мэдээллийг тогтоох, геофизикийн мэдээлэлд мэдээллийн боловсруулалт ба тайлбарыг  орчин үеийн техникүүдийг хэрэглэх хийж байгаа юм байна.
эдгээр талбайд хайгуул, судалгаа хийхээс гадна Монголын нефтийн салбарт байр сууриа бэхжүүлэх боломжийг адлахгүй юм.
Бидний стратеги:
  • IV , V ба XX -Хэсгүүдийн нэмэлт судалгаа ба үнэлгээнд  илүү тодорхой болгох
  • Монголын нефтийн салбарт шинэ боломжууд ба боломжуудыг хайх
  • Нефтийг арилжаалах нийлүүлэхэд ашигтай эсэхийш тогтоох
  • Хөрш улсуудад нийлүүлэх, боловсруулах боломжуудыг хайх
  • Монголын нефтийн хүчтэй холбоонуудыг нэгдүүлэх, Петровисын Нефтийн стратегийн хувь нийлүүлэгчийг багтаах
Бидний хүч, боломж
  • Судалгааг бага хөрөнгөөр ахицтай явуулах. ХХ талбай нь 500-2,050 метр гүнтэйг байр зүйн судалгаагаар тогтоосон
  • Хятадын эрчим хүчин ойртуулах, нийлүүлэх. Хэсэг XX -д нээгдсэн ямар нэг газрын тосны үнэ нь дэлхийд ойртсон  зах зээл хятадад бэлэн ба тогтсон экспортын зам байна.
  • Боломж Хэтийн төлөв. 2D мэдээллийн 3.189kms2 -н талбайн эдийн засгийн үнэлгээ тайлбар анализ нэмэлт судалгааны үр дүнд XX талбайн 3 ба 11 р цооног дахь эз-ын боломж өндөр болох нь тогтоогдсон

No comments:

Post a Comment

Сэтгэгдлээ энд үлдээн үү!!! Таны бичсэн сэтгэгдлийг хянаж үзээд хэвлэнэ.